HELFO refusjon

HELFO refusjon – Du betaler kun egenandel

Visste du at en del tannbehandlinger gir rett til refusjon fra HELFO? Du betaler kun egenandelen.

Vi hjelper deg gratis.

Vi hjelper deg med å søke Helfo om refusjon.

Når har du krav på refusjon fra HELFO?

Det er 15 sykdommer i tennene som gir Helfo-refusjon:

 • Sjelden medisinsk sykdom i tenner og tannkjøtt
 • Leppe, kjeve eller ganespalte
 • Svulster i munnen, tilgrensende vev eller hodet
 • Infeksjonsforebyggende behandling ved enkelte medisinske tilstander
 • Sykdommer og anomalier i munnen og kjeven
 • Periodontitt (Tannkjøttsykdom)
 • Tannutviklingsforstyrrelser
 • Bittanomalier
 • Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (Tanngnissing)
 • Hyposalivasjon (Munntørrhet)
 • Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
 • Tannskade ved godkjent yrkesskade
 • Tannskade når du har vært utsatt for en ulykke, som ikke er yrkesskade
 • Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne.

Vi er eksperter på Helfo-refusjon. Vi kan svarer deg på  spørsmål knyttet til refusjonsordningen.